Vi hälsar vårt nyaste tillskott Christoffer Jonsson varmt välkommen till Placerum. Christoffer är utbildad civilekonom vid Umeå Universitet och är inne på sitt femte år som rådgivare. Senast arbetade han på Solidar och kommer hos oss att hjälpa både privat- och företagskunder med placeringsrådgivning. Christoffers kontaktuppgifter hittar ni här.