I år går vår julgåva i form av ekonomiskt bidrag till KFUM Aequalis, en mötesplats för unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) som adhd, autism, asperger, tourettes m.m.

Aequalis är format av och för målgruppen, där fokus ligger på att besökarna ska få ett vidgat positivt socialt nätverk, stärkt självkänsla och självförtroende samt en plats som ger dem ett utrymme att växa som individer.

Mer information om Aequalis finns här