Kapitalförvaltning

Det unika med Placerum är att våra förvaltare sitter i Umeå – Norrland. Tack vare närheten till våra kunder och vår lokala förankring har vi fått förtroendet att förvalta ca 5 miljarder kronor. Det är vi mycket stolta över.

Vill du ha tid över till annat?

Rörelserna på de finansiella marknaderna tenderar att gå allt snabbare i båda riktningarna. Vårt förvaltningsteam följer, analyserar och agerar utifrån rådande marknadsläge så att du alltid har en uppdaterad placering med hänsyn tagen till din riskprofil.

Vi har tillgång till ett stort utbud av fonder och andra finansiella instrument vilket gör att vi får goda förutsättningar att investera din förmögenhet på bästa möjliga sätt. Har vi fått förtroendet att förvalta ditt kapital kan du lugnt luta dig tillbaka och göra det du tycker är roligast.

Kontakta oss

Över 4000 Norrlänningar har valt Placerum.

Vill du också ta del av vår Norrländska trygghet? Kontakta någon av våra kunniga och engagerade rådgivare för att veta mer om våra tjänster.

Henrik Björk

Henrik Björk

Förmögenhetsrådgivare

Telefon: 090-70 22 55
Mobil: 073-084 33 35
henrik.bjork@placerum.se

Magnus Börlin

Magnus Börlin

Förmögenhetsrådgivare

Telefon: 0660-30 92 51
Mobil: 073-800 18 17
magnus.borlin@placerum.se

Daniel Puunberg

Daniel Puunberg

Förmögenhetsrådgivare

Telefon: 060-606 33 53
Mobil: 076-669 60 78
daniel.puunberg@placerum.se

Johanna Fischer Appelvik

Johanna Fischer Appelvik

Placeringsrådgivare

Telefon: 090-70 22 63
Mobil: 070-285 30 33
johanna.fischer@placerum.se