Placerums fonder

Placerum förvaltar fyra fonder på uppdrag av FCG Fonder. Fonderna finns handlingsbara via Nordnet. Via våra rådgivare kan du få tillgång till våra fonder för att förvalta din fondförsäkring hos SPP, SEB och Länsförsäkringar. Läs mer om de olika fonderna nedan.

Placerum Optimera

För vem?

Fond-i-fond Optimera passar dig som vill ha bättre långsiktig avkastningspotential än ett traditionellt räntesparande kan erbjuda, men som samtidigt inte vill investera dina pengar på aktiemarknaden.

Om fonden

Fonden är en värdepappersfond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag. Investeringar kan göras såväl i bolag med högt kreditbetyg, s.k. investment grade, som i bolag med lägre kreditbetyg, s.k. high yield. Fonden kan också investera i bolag som saknar kreditbetyg. Fördelningen mellan dessa kan varieras löpande i syfte att anpassa risken i fonden efter aktuellt marknadsläge.

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad.

Placerum Balanserad

För vem?

Fond-i-fond Balanserad passar dig som vill kombinera aktiemarknadens långsiktiga avkastningspotential med räntemarknadens trygghet.

Om fonden

Fonden är en värdepappersfond som investerar i aktie-, ränte- och kreditfonder, samt i företagsobligationer. Fördelningen mellan dessa förändras aktivt utifrån marknadsförutsättningarna. På detta sätt kan risknivån hela tiden anpassas för att möta förändringar på marknaden. Minst 25% av fonden kommer vid var tid att ligga investerad i aktiemarknaden, men andelen får aldrig överstiga 75%. Risken i fonden kommer därmed alltid att vara lägre än i en ren aktiefond.

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad.

 

Placerum Dynamisk

För vem?

Fond-i-fond Dynamisk passar dig som har en lång sparhorisont och som kan acceptera stora kursrörelser för att maximera de långsiktiga avkastningsmöjligheterna.

Om fonden

Fonden är en värdepappersfond som huvudsakligen investerar i aktiemarknaden, men som under kortare perioder kan placera upp till 50% av kapitalet i ränteinstrument för att skydda kapitalet vid större börsnedgångar. Portföljen investerar på de geografiska marknader som för tillfället bedöms ha de bästa avkastningsförutsättningarna och kan även investera i enskilda branscher.

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad.. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad.

 

Placerum Polar

För vem?

Fond-i-fond Polar passar dig som har en lång sparhorisont och som kan acceptera stora kursrörelser för att maximera de långsiktiga avkastningsmöjligheterna.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond med inriktning mot den globala aktiemarknaden. Fondens nettoexponering mot aktier eller aktierelaterade instrument ska ligga i intervallet 90-160 procent av fondens marknadsvärde. Den kommer i normalfallet att ha större aktieexponering än 100% i syfte att åstadkomma en långsiktigt bättre avkastning än aktiemarknaden som helhet. Fonden investerar på de geografiska marknader som för tillfället bedöms ha de bästa avkastningsförutsättningarna och kan även investera i enskilda branscher.

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad.