Den 1 april 2016 beslutade sig SPP för att stänga sitt kontor i Umeå.

Från den dagen samarbetar SPP och Placerum Kapitalförvaltning AB vilket innebär att SPP’s kunder har möjlighet att vända sig till Placerum för rådgivning och service. Olof Weibring, som var anställd på SPP’s kontor i Umeå, följde också med och arbetar nu hos oss på Placerum.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer. Tel. 090-70 22 50 alt. info@placerum.se