För att få enhetliga namn på Placerums fondportföljer och fond-i-fonder kommer vi att byta namn på två av fondportföljerna. Det här medför att Normal portfölj byter namn till Balanserad och Offensiv portfölj byter namn till Dynamisk. Namnändringarna har ingen inverkan på portföljernas riskprofil eller förvaltningsstrategi.