Utifrån den situation som råder kring Coronaviruset Covid-19 skjuter vi upp vår årliga kundlunch på P5 Väven som skulle ha ägt rum i maj. Vi hoppas istället kunna genomföra kundlunchen under andra halvan av 2020.