Kundsidor

Välkommen till Placerums kundsidor!

Nedan finner ni portföljrapporter samt övrig information.

Har ni några frågor eller funderingar så kontaktar ni oss:

Placerum Kapitalförvaltning
Skolgatan 64c,
903 29 Umeå

Telefon: 090-70 22 50
Fax: 090-70 22 51

Telefontid: 08.30 – 16.00

Portföljrapport

Här finner du Placerums senaste portföljrapport för samtliga portföljer.