Det är viktigt att du som kund tar del av förköpsinformation, villkor och bestämmelser innan du väljer försäkringsbolag eller depåinstitut. För att Placerum ska kunna tillhandahålla aktuell och uppdaterad information har vi valt att länka direkt till de bolag som vi företrädesvis erbjuder produkter hos.

Aktuell information återfinns även på aktuellt bolags hemsida alternativt kan du vid efterfrågan erhålla informationen från Placerums rådgivare.