Placeringar & kapitalförvaltning

Till privatpersoner och företag erbjuder vi tre diskretionärt förvaltade fondportföljer. Vi föreslår den portfölj som bäst passar dig och din riskprofil.

Placeringar & kapitalförvaltning

Till privatpersoner och företag erbjuder vi tre diskretionärt förvaltade fondportföljer. Vi föreslår den portfölj som bäst passar dig och din riskprofil.

Till privatpersoner och företag erbjuder vi även individuell kapitalförvaltning. Till skillnad mot portföljförvaltning, där vi tar varje investeringsbeslut, innebär individuell kapitalförvaltning att du själv tar varje investeringsbeslut. En personlig rådgivare är din kontakt och bollplank i denna samarbetsform. Alla placeringar följs därefter upp och vi håller löpande kontakt för att göra eventuella uppdateringar.

Regelbundet analyserar och utvärderar vi fonderna i din fondportfölj och gör de förändringar som vi vid varje tidpunkt anser nödvändiga. Eftersom vi är en aktör med tillgång till de flesta fonder på marknaden har vi goda förutsättningar att förvalta ditt kapital på bästa sätt.

Våra rådgivare kan berätta mer om portföljförvaltning.

Henrik Björk

Henrik Björk

Förmögenhetsrådgivare
Förvaltare

Telefon: 090-70 22 55
Mobil: 073-084 33 35
henrik.bjork@placerum.se

Henrik Sennström

Placeringsrådgivare

Telefon: 090-70 22 61
Mobil: 073-049 10 79
henrik.sennstrom@placerum.se

 

Jens Forsberg

Jens Forsberg

Ansvarig förvaltare

Telefon: 090-70 22 59
Mobil: 076-808 23 00
jens.forsberg@placerum.se

Linnea Brännström

Linnea Brännström

Placeringsrådgivare

Telefon: 090-70 22 65
Mobil: 070-605 75 62
linnea.brannstrom@placerum.se

Magnus Börlin

Magnus Börlin

Placeringsrådgivare

Telefon: 0660-30 92 51
Mobil: 073-800 18 17
magnus.borlin@placerum.se

Tomas Tiensuu

Tomas Tiensuu

Förmögenhetsrådgivare
Förvaltare

Telefon: 090-70 22 64
Mobil: 072-090 86 64
tomas.tiensuu@placerum.se