Våra tjänster

Vi hjälper privatpersoner och företag med förvaltning av kapital. Vi har tillgång till de flesta fonder och kan skräddarsy en lösning som är optimal för just dina behov.

Tillsammans gör vi en analys av din ekonomiska situation, dina önskemål och riskvilja samt placeringshorisont. Utifrån analysen ger vi dig förslag på en lämplig portfölj av produkter. Vi följer sedan upp dina placeringar och håller kontakt med dig för att göra eventuella uppdateringar. Vi förmedlar bara de aktuella råden medan alla penningtransaktioner utförs direkt mellan dig som kund och det aktuella placeringsinstitutet.

Vi är helt enkelt Norrländsk Private Banking.

Portföljförvaltning

Till privatpersoner och företag erbjuder vi tre diskretionärt förvaltade fondportföljer. Vi föreslår den portfölj som bäst passar dig och din riskprofil.

Regelbundet analyserar och utvärderar vi fonderna i din fondportfölj och gör de förändringar som vi vid varje tidpunkt anser nödvändiga. Eftersom vi är en aktör med tillgång till de flesta fonder på marknaden har vi goda förutsättningar att förvalta ditt kapital på bästa sätt.

 

Försiktig    Balanserad   Dynamisk

Individuell kapitalförvaltning

Till privatpersoner och företag erbjuder vi även individuell kapitalförvaltning. Till skillnad mot portföljförvaltning, där vi tar varje investeringsbeslut, innebär individuell kapitalförvaltning att du själv tar varje investeringsbeslut. En personlig rådgivare är din kontakt och bollplank i denna samarbetsform. Alla placeringar följs därefter upp och vi håller löpande kontakt för att göra eventuella uppdateringar.

Försäkringsförmedling

Som rådgivare förmedlar vi, utifrån dina behov, de försäkringar som företaget eller familjen behöver.

Liv- och pensionsförsäkringar:

 • Upphandling
 • Rådgivning
 • Utvärdering
 • Analys

Försäkringsförvaltning av dina pensions- och kapitalförsäkringsfonder:

 • Tjänstepension
 • Direktpension
 • Löneväxling
 • Privat pension

Trygghetsförsäkringar:

 • Kompanjonsförsäkring
 • Vårdförsäkring
 • Gruppförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Livförsäkring