Placerums fonder

Placerum förvaltar tre fonder på uppdrag av Swedbank i Luxemburg. Fonderna finns handlingsbara via Nordnet. Via våra rådgivare kan du få tillgång till våra fonder för att förvalta din fondförsäkring hos  SPP och SEB. Läs mer om de olika fonderna nedan.

Placerums fonder

Placerum förvaltar tre fonder på uppdrag av Swedbank i Luxemburg. Fonderna finns handlingsbara via Nordnet. Via våra rådgivare kan du få tillgång till våra fonder för att förvalta din fondförsäkring hos  SPP och SEB. Läs mer om de olika fonderna nedan.

Placerum Balanserad, Klass A

Placerum Balanserad är en delfond i fondföretaget SEF. Delfonden är en blandfond som  investerar i andra dagligt handlade fonder och ETF:er. Det innebär att delfonden kan investera i aktiefonder, ETF:er, blandfonder, hedgefonder och räntefonder. Den kan även investera i fonder som handlas månadsvis samt i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument.

För ytterligare information, läs fondens faktablad.

Placerum Balanserad passar den kund som har en placeringshorisont på fyra år eller mer.

Kurs 2020-04-06
132,16 SEK

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fakta om fonden
Förvaltas av Management Team
Registreringsland Luxemburg
Fondkategori Blandfond
Fondens startdatum 2013-01-03
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN LU0862805743

 

Avgifter
Köpavgift 0,00 %
Säljavgift 0,00 %
Bytesavgift 0,00 %
Förvaltningsavgift 0,75 %

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad .

Placerum Balanserad, Klass I

Placerum Balanserad är en delfond i fondföretaget SEF. Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i andra dagligt handlade fonder och ETF:er. Det innebär att delfonden kan investera i aktiefonder, ETF:er, blandfonder, hedgefonder och räntefonder. Den kan även investera i fonder som handlas månadsvis samt i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument.

För ytterligare information, läs fondens faktablad.

Placerum Balanserad passar den kund som har en placeringshorisont på fyra år eller mer.

Kurs 2020-04-06
126,91 SEK

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fakta om fonden
Förvaltas av Management Team
Registreringsland Luxemburg
Fondkategori Blandfond
Fondens startdatum 2013-01-03
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN LU0862805826
Avgifter
Köpavgift 0,00 %
Säljavgift 0,00 %
Bytesavgift 0,00 %
Förvaltningsavgift 1,75 %

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad.

Placerum Dynamisk, Klass A

Placerum Dynamisk är en delfond i fondföretaget SEF. Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i andra dagligt handlade fonder och ETF:er. Det innebär att delfonden kan investera i aktiefonder, aktierelaterade instrument, ETF:er, blandfonder, hedgefonder och räntefonder. Den kan även investera i fonder som handlas månadsvis samt i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument.

För ytterligare information, läs fondens faktablad.

Placerum Dynamisk passar den kund som har en placeringshorisont på fem år eller mer.

Kurs 2020-04-06
160,15 SEK

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fakta om fonden
Förvaltas av Management Team
Registreringsland Luxemburg
Fondkategori Blandfond
Fondens startdatum 2013-01-03
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN LU0862806048

 

Avgifter
Köpavgift 0,00 %
Säljavgift 0,00 %
Bytesavgift 0,00 %
Förvaltningsavgift 0,90 %

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad.

Placerum Dynamisk, Klass I

Placerum Dynamisk är en delfond i fondföretaget SEF. Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i andra dagligt handlade fonder och ETF:er. Det innebär att delfonden kan investera i aktiefonder, aktierelaterade instrument, ETF:er, blandfonder, hedgefonder och räntefonder. Den kan även investera i fonder som handlas månadsvis samt i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument.

För ytterligare information, läs fondens faktablad.

Placerum Dynamisk passar den kund som har en placeringshorisont på fem år eller mer.

Kurs 2020-04-06
153,45 SEK

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fakta om fonden
Förvaltas av Management Team
Registreringsland Luxemburg
Fondkategori Blandfond
Fondens startdatum 2013-01-03
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN LU0862806121
Avgifter
Köpavgift 0,00 %
Säljavgift 0,00 %
Bytesavgift 0,00 %
Förvaltningsavgift 1,95 %

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad .

Placerum Optimera, klass A

Placerum Optimera är en delfond i fondföretaget SEF. Delfonden är en räntefond som investerar i andra dagligt handlade fonder och ETF:er. Det innebär att delfonden kan investera i räntefonder och hedgefonder. Den kan även investera i fonder som handlas månadsvis samt i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument.

För ytterligare information, läs fondens faktablad.

Placerum Optimera passar den kund som har en placeringshorisont på tre år eller mer.

Kurs 2020-04-06
104,11 SEK

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fakta om fonden:
Förvaltas av Management Team
Registreringsland Luxemburg
Fondkategori Räntefond
Fondens startdatum 2013-01-03
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN LU0862806394

 

Avgifter:
Köpavgift 0,00 %
Säljavgift 0,00 %
Bytesavgift 0,00 %
Förvaltningsavgift 0,6 %

Faktablad och fondinformation

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser fondens faktablad.

Boka rådgivning

  • Beskriv kortfattat din förfrågan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Boka rådgivning