Vi byter per 12 juni fondbolag och förvaringsinstitut för våra fonder. Fondbolag blir FCG Fonder och förvaringsinstitut blir Swedbank. Fonderna får därigenom sitt säte i Sverige vilket förändrar totalkostnaden på ett positivt sätt för alla våra kunder (minskad totalkostnad med 0,02-0,27%).

Totalt sett kommer ändringen alltså att innebära en kostnadsbesparing för dig. Du som kund behöver inte göra något aktivt utan förändringen kommer att genomföras den 12 juni.

Om du har frågor, vänligen kontakta din rådgivare.

Anders Ledin
VD