För dig som tidigare haft försäkringar via Euro Accident har det blivit en liten förändring. Från och med den 1 november 2017 administreras dessa försäkringar av Tydliga gruppadministration. Tydliga AB är en serviceorganisation för fristående försäkringsrådgivare där Placerum Kapitalförvaltning AB är medlem. Fördelen med medlemskapet i denna organisation är att vi kan erbjuda dig bättre priser än tidigare. Det sker inte någon förändring avseende försäkringsomfattning med anledning av att administrationen övergår från Euro Accident till Tydliga.

Årsförnyelsedatum för din gruppförsäkring ändras till den 1 mars då Tydliga har årsförnyelse av samtliga gruppförsäkringsavtal. Med anledning av denna förändring avser den första fakturan som längst en period fram till den 28 februari 2018. Du som tidigare haft autogiro behöver fylla i en ny ansökan för detta och skicka in. Det tar en tid innan det nya autogirot kan registreras och därför måste du betala den månadsfaktura du har fått. Därefter kommer premien att dras via autogio om du ansökt om detta.

Ring oss gärna om du har frågor!