Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. Syftet är att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU.

För att säkerställa att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt även efter att GDPR träder i kraft har vi genomfört en kartläggning och på andra sätt anpassat vår verksamhet efter den nya lagstiftningen.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar hos oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.