Vi förvaltar aktivt

Vi ser över alla våra placeringar dagligen för att förvaltningen alltid ska vara uppdaterad.

Med norrländsk trygghet

Vi startade vår verksamhet i Umeå och är stolta över vår lokala styrka.

Norrländsk Private Banking

Placerum är helt enkelt Norrländsk Private Banking för dig.

Nyheter

Information till följd av nya EU-regleringar

Den 3 januari 2018 trädde regleringarna MiFID II och MiFIR i kraft. Som kund kommer…

Namnändring på fondportföljer

För att få enhetliga namn på Placerums fondportföljer och fond-i-fonder kommer vi att byta namn…

Läs fler